Sự hình thành và tiến hóa của thiên hà

Sự hình thành của các thiên hà vẫn là một trong những lĩnh vực nghiên cứu tích cực nhất trong vật lý thiên văn; và, ở một mức độ nào đó, điều này cũng đúng với sự tiến hóa của thiên hà.

Một số ý tưởng, tuy nhiên, hiện đang được chấp nhận rộng rãi.

Sau Vụ nổ lớn, vũ trụ đã có một thời kỳ nó đồng nhất một cách đáng chú ý, như có thể quan sát được trong Bối cảnh vi sóng vũ trụ, các dao động có ít hơn một phần trong một trăm ngàn.

Quan điểm được chấp nhận nhiều nhất hiện nay là tất cả các cấu trúc chúng ta quan sát ngày nay được hình thành như là kết quả của sự tăng trưởng của các biến động nguyên thủy.

Các dao động nguyên thủy khiến khí bị thu hút vào các khu vực vật chất dày đặc hơn, và các cụm sao và sao.

Một hậu quả của mô hình này là vị trí của các thiên hà chỉ ra các khu vực có mật độ cao hơn của vũ trụ sơ khai.

Do đó sự phân bố của các thiên hà có liên quan mật thiết đến vật lý của vũ trụ sơ khai.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Sự hình thành và tiến hóa của Galaxy “, được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th2 21, 2020

Những câu chuyện liên quan