Siêu máy tính

Siêu máy tính là một máy tính dẫn đầu thế giới về khả năng xử lý, đặc biệt là tốc độ tính toán tại thời điểm giới thiệu.

Siêu máy tính được sử dụng cho các nhiệm vụ đòi hỏi tính toán cao như các vấn đề liên quan đến vật lý cơ học lượng tử, dự báo thời tiết, nghiên cứu khí hậu (bao gồm nghiên cứu về sự nóng lên toàn cầu), mô hình hóa phân tử (tính toán cấu trúc và tính chất của các hợp chất hóa học, đại phân tử sinh học, polyme và tinh thể) , mô phỏng vật lý (như mô phỏng máy bay trong các hầm gió, mô phỏng kích nổ vũ khí hạt nhân và nghiên cứu về phản ứng tổng hợp hạt nhân), phân tích mật mã, và tương tự.

Các trường đại học lớn, các cơ quan quân sự và phòng thí nghiệm nghiên cứu khoa học là những người sử dụng nặng.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Siêu máy tính ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Miễn phí GNU .
Th6 06, 2019

Những câu chuyện liên quan