Rối loạn lưỡng cực

Rối loạn lưỡng cực (trước đây gọi là Trầm cảm hưng cảm) là một loại chẩn đoán tâm thần mô tả một loại rối loạn tâm trạng trong đó người bệnh bị trầm cảm lâm sàng và / hoặc hưng cảm, hypomania và / hoặc trạng thái hỗn hợp.

Rối loạn có thể gây ra đau khổ lớn giữa những người bị ảnh hưởng và những người sống với họ.

Rối loạn lưỡng cực có thể là một tình trạng vô hiệu hóa, với nguy cơ tử vong cao hơn mức trung bình thông qua tự tử.

Sự khác biệt giữa rối loạn lưỡng cực và rối loạn đơn cực (còn gọi là trầm cảm lớn) là rối loạn lưỡng cực liên quan đến cả trạng thái tâm trạng tăng cao và trầm cảm.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Rối loạn lưỡng cực ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th5 10, 2019