Nông học

Nông học là một nhánh của khoa học nông nghiệp liên quan đến nghiên cứu về cây trồng và đất mà chúng phát triển.

Các nhà nông học làm việc để phát triển các phương pháp sẽ cải thiện việc sử dụng đất và tăng sản xuất cây lương thực và sợi.

Họ tiến hành nghiên cứu luân canh cây trồng, tưới tiêu và thoát nước, nhân giống cây trồng, phân loại đất, độ phì nhiêu của đất, kiểm soát cỏ dại và các khu vực khác.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Nông học ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th10 26, 2019

Những câu chuyện liên quan