Nhận thức xã hội

Nhận thức xã hội là nghiên cứu về cách mọi người xử lý thông tin xã hội, đặc biệt là mã hóa, lưu trữ, truy xuất và ứng dụng vào các tình huống xã hội.

Gần đây đã có nhiều mối quan tâm về mối liên hệ giữa nhận thức xã hội và chức năng não, đặc biệt khi các nghiên cứu về tâm thần kinh đã chỉ ra rằng chấn thương não (đặc biệt là thùy trán) có thể ảnh hưởng xấu đến các phán đoán và tương tác xã hội.

Những người được chẩn đoán mắc một số bệnh tâm thần cũng được biết là cho thấy sự khác biệt trong cách họ xử lý thông tin xã hội.

Hiện nay có một lĩnh vực nghiên cứu mở rộng xem xét làm thế nào các điều kiện như vậy có thể làm sai lệch các quá trình nhận thức liên quan đến tương tác xã hội hoặc ngược lại, làm thế nào những sai lệch đó có thể dẫn đến các triệu chứng liên quan đến tình trạng này.

Nó cũng đang trở nên rõ ràng rằng một số khía cạnh của các quá trình tâm lý thúc đẩy hành vi xã hội (như nhận diện khuôn mặt) có thể là bẩm sinh.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những đứa trẻ sơ sinh, dưới một giờ tuổi có thể nhận biết và phản ứng một cách có chọn lọc khuôn mặt, trong khi những người mắc một số rối loạn phát triển như tự kỷ hoặc hội chứng Williams có thể cho thấy sự khác biệt trong giao tiếp xã hội và giao tiếp xã hội khi so sánh với các bạn cùng lứa.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Nhận thức xã hội ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th11 24, 2019

Những câu chuyện liên quan