Ngôn ngữ Ape tuyệt vời

Nghiên cứu về ngôn ngữ Great Ape không phải của con người đã tạo ra rất nhiều bằng chứng cho thấy loài vượn có khả năng sử dụng giao tiếp tinh vi với con người và loài vượn khác.

Khỉ đột và tinh tinh đã được dạy để tạo thành các dấu hiệu bằng ngôn ngữ ký hiệu, sắp xếp các mã thông báo vật lý theo trình tự cụ thể và vận hành từ vựng (bàn phím có ký hiệu trên chúng).

Phân tích cho thấy thông tin có ý nghĩa đang được truyền đạt bởi những hành vi này, nhưng vẫn còn tranh cãi liệu hiện tượng này có thực sự là ngôn ngữ hay không.

Ngôn ngữ ký hiệu và bàn phím máy tính được sử dụng trong nghiên cứu ngôn ngữ linh trưởng vì linh trưởng không phải người thiếu dây thanh âm và các cơ quan ngôn luận khác của con người.

Tuy nhiên, loài linh trưởng sở hữu sự khéo léo cần thiết cho thao tác bàn phím.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Ngôn ngữ Ape vĩ đại ” của Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th6 06, 2019

Những câu chuyện liên quan