Não người

Bộ não con người là trung tâm của hệ thống thần kinh trung ương ở người cũng như trung tâm điều khiển chính cho hệ thần kinh ngoại biên.

Não kiểm soát các hoạt động “thấp hơn” hoặc không tự nguyện như nhịp tim, hô hấp và tiêu hóa – chúng được gọi là các chức năng tự trị.

Bộ não cũng kiểm soát trật tự “cao hơn”, các hoạt động có ý thức, chẳng hạn như suy nghĩ, lý luận và trừu tượng.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết “Bộ não con người ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th5 10, 2019