Mùi cơ thể

Mùi cơ thể (Bromhidrosis) là mùi vi khuẩn phát triển trên cơ thể.

Những vi khuẩn này nhân lên đáng kể khi có mồ hôi nhưng bản thân mồ hôi hầu như không có mùi.

Mùi cơ thể là đặc trưng cho từng cá nhân (ngoại trừ cặp song sinh giống hệt nhau trong cùng một môi trường) và có thể được sử dụng để xác định người, mặc dù điều này thường được thực hiện bởi chó hơn là con người.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Mùi cơ thể ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th5 05, 2019

Những câu chuyện liên quan