Mô hình khí hậu

Các mô hình khí hậu sử dụng các phương pháp định lượng để mô phỏng các tương tác của khí quyển, đại dương, bề mặt đất và băng.

Chúng được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau từ nghiên cứu động lực học của hệ thống thời tiết và khí hậu đến dự báo khí hậu trong tương lai.

Các mô hình được nói đến nhiều nhất trong những năm gần đây là những mô hình liên quan đến nhiệt độ không khí với khí thải carbon dioxide.

Những mô hình này dự đoán xu hướng tăng trong bản ghi nhiệt độ bề mặt, cũng như nhiệt độ tăng nhanh hơn ở độ cao cao hơn.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Mô hình khí hậu ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th6 10, 2019

Những câu chuyện liên quan