Mê sảng

Mê sảng là một thuật ngữ y học được sử dụng để mô tả sự suy giảm cấp tính (tức là tương đối gần đây) về sự tập trung chú ý, nhận thức và nhận thức.

Mê sảng có lẽ là rối loạn cấp tính phổ biến nhất ảnh hưởng đến người lớn trong các bệnh viện đa khoa.

Nó ảnh hưởng đến 10-20 phần trăm của tất cả người lớn nhập viện và 30-40 phần trăm bệnh nhân cao tuổi nhập viện.

Mê sảng không phải là một bệnh, mà là một hội chứng lâm sàng (một tập hợp các triệu chứng), xuất phát từ một căn bệnh tiềm ẩn hoặc vấn đề mới với đề cập.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Delirium ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th6 06, 2019

Những câu chuyện liên quan