Lớp phủ mantle

Một lớp phủ là một lớp đá nóng bất thường bên trong lớp phủ của Trái đất.

Vì phần đầu của các lớp phủ có thể tan chảy một phần khi chúng đạt đến độ sâu nông, chúng được cho là nguyên nhân của các trung tâm núi lửa được gọi là các điểm nóng và có lẽ cũng đã gây ra các trận lũ.

Đó là một cách thứ yếu mà Trái đất mất nhiệt, ít quan trọng hơn trong vấn đề này so với mất nhiệt ở lề tấm.

Một số nhà khoa học nghĩ rằng kiến ​​tạo mảng làm mát lớp phủ, và lớp phủ làm mát lõi.

Hai trong số những địa điểm nổi tiếng nhất phù hợp với lý thuyết lớp phủ là Hawaii và Iceland vì cả hai đều có hoạt động núi lửa.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết trên Wikipedia ” Mantle plume “, đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th12 04, 2019

Những câu chuyện liên quan