Ký ức

Bộ nhớ là khả năng của bộ não lưu trữ, lưu giữ và sau đó nhớ lại thông tin.

Mặc dù các nghiên cứu truyền thống về trí nhớ đã bắt đầu trong các lĩnh vực triết học, cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX đã đưa trí nhớ vào trong khuôn khổ của tâm lý học nhận thức.

Trong những thập kỷ gần đây, nó đã trở thành một trong những trụ cột chính của một ngành khoa học mới đại diện cho một cuộc hôn nhân giữa tâm lý học nhận thức và khoa học thần kinh, được gọi là khoa học thần kinh nhận thức.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Bộ nhớ ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th11 19, 2019

Những câu chuyện liên quan