kinh tế vĩ mô

Kinh tế học vĩ mô là lĩnh vực nghiên cứu kinh tế xem xét hành vi tổng hợp và nghiên cứu tổng hợp các quyết định kinh tế cá nhân.

Kinh tế vĩ mô có thể được sử dụng để phân tích cách tốt nhất để tác động đến các mục tiêu chính sách của chính phủ như tăng trưởng kinh tế, ổn định giá cả, việc làm đầy đủ và đạt được cán cân thanh toán bền vững.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Kinh tế vĩ mô ” của Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th6 16, 2019

Những câu chuyện liên quan