Khoa học sức khỏe

Khoa học sức khỏe là ngành khoa học ứng dụng liên quan đến sức khỏe con người và động vật.

Có hai phần cho khoa học sức khỏe: nghiên cứu, nghiên cứu và kiến ​​thức về sức khỏe và ứng dụng kiến ​​thức đó để cải thiện sức khỏe, chữa bệnh và hiểu cách thức hoạt động của con người và động vật.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Khoa học sức khỏe ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th12 04, 2019

Những câu chuyện liên quan