Khảo sát thực địa khảo cổ

Khảo sát thực địa khảo cổ là quá trình phương pháp mà các nhà khảo cổ học (thường là các nhà khảo cổ học cảnh quan) thu thập thông tin về vị trí, phân bố và tổ chức các nền văn hóa của con người trong một khu vực rộng lớn (ví dụ điển hình là vượt quá một ha, và thường là vượt quá nhiều sq. km).

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Khảo sát thực địa khảo cổ ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th5 08, 2019

Những câu chuyện liên quan