Khai thác dữ liệu

Khai thác dữ liệu còn được gọi là khám phá tri thức trong cơ sở dữ liệu (KDD) là thực hành tự động tìm kiếm các kho dữ liệu lớn cho các mẫu.

Để làm điều này, khai thác dữ liệu sử dụng các kỹ thuật tính toán từ thống kê, học máy và nhận dạng mẫu.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Khai thác dữ liệu ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th12 04, 2019

Những câu chuyện liên quan