John von Neumann

John von Neumann (28 tháng 12 năm 1903 – 8 tháng 2 năm 1957) là một nhà toán học đa thần người Hungary gốc Đức, người tiên phong của máy tính kỹ thuật số hiện đại và ứng dụng lý thuyết toán tử vào cơ học lượng tử. Ông cũng là thành viên của Nhóm Dự án Manhattan, người tạo ra lý thuyết trò chơi và khái niệm automata di động.

Ông đã đóng góp cho vật lý lượng tử, phân tích chức năng, lý thuyết tập hợp, cấu trúc liên kết, kinh tế, khoa học máy tính, phân tích số, thủy động lực học (vụ nổ), thống kê và nhiều lĩnh vực toán học khác như một trong những nhà toán học xuất sắc trong lịch sử thế giới.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết trên Wikipedia ” John von Neumann “, đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th6 15, 2019

Những câu chuyện liên quan