Hút ẩm

Một chất hút ẩm là một chất dễ dàng thu hút nước từ môi trường xung quanh, thông qua sự hấp thụ hoặc hấp phụ.

Các ví dụ bao gồm mật ong, glycerin, ethanol, metanol, axit sulfuric đậm đặc và natri hydroxit đậm đặc (dung dịch kiềm).

Canxi clorua hút ẩm đến mức cuối cùng nó hòa tan trong nước mà nó hấp thụ: tính chất này được gọi là sự phân rã.

Vật liệu và hợp chất thể hiện tính chất hút ẩm khác nhau, và sự khác biệt này có thể dẫn đến các tác động bất lợi, chẳng hạn như nồng độ ứng suất trong vật liệu composite.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Hygroscopy ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th6 11, 2019

Những câu chuyện liên quan