Hồng ngoại

Bức xạ hồng ngoại (IR) là bức xạ điện từ có bước sóng dài hơn ánh sáng khả kiến, nhưng ngắn hơn bức xạ vi sóng.

Tên có nghĩa là “bên dưới màu đỏ”, màu đỏ là màu của ánh sáng khả kiến ​​có bước sóng dài nhất.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Hồng ngoại ” của Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th11 20, 2019

Những câu chuyện liên quan