Hóa thạch dấu vết

Hóa thạch dấu vết là những chi tiết được bảo tồn trong đá là bằng chứng gián tiếp của sự sống.

Mặc dù chúng ta quen thuộc nhất với phần cứng hóa thạch tương đối ngoạn mục như vỏ và xương, hóa thạch dấu vết thường ít kịch tính hơn, nhưng dù sao cũng rất quan trọng.

Hóa thạch dấu vết bao gồm hang, dấu vết, coprolites (phân hóa thạch), stromatolites (gò tảo hóa thạch), và rhizoliths hoặc rhizocretions (phần hóa thạch của rễ).

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết trên Wikipedia ” Dấu vết hóa thạch “, đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th12 16, 2019

Những câu chuyện liên quan