Hiếu chiến

Trong tâm lý học và các khoa học xã hội và hành vi khác, hiếu chiến hay sự gây hấn đề cập đến hành vi nhằm gây hại hoặc đau đớn.

Sự xâm lược có thể là thể chất hoặc bằng lời nói và hành vi được phân loại là sự gây hấn ngay cả khi nó không thực sự thành công trong việc gây hại hoặc đau đớn.

Hành vi vô tình gây hại hoặc đau đớn không phải là sự gây hấn.

Thiệt hại tài sản và hành vi phá hoại khác cũng có thể thuộc định nghĩa xâm lược.

Sự xâm lược không giống như sự quyết đoán.

Sự xâm lược là một hiện tượng bối rối.

Tại sao mọi người có động lực để làm tổn thương nhau?

Bạo lực giúp sinh vật sống sót và sinh sản như thế nào?

Sau hai thế kỷ lý thuyết và tiến bộ công nghệ, các nhà tâm lý học và các nhà khoa học khác đã có thể nhìn sâu vào gốc rễ sinh học và tiến hóa của sự xâm lược, cũng như hậu quả của nó trong xã hội.

Khu vực mà tất cả cảm xúc bắt nguồn là bộ não.

Trong khi các nhà khoa học tiếp tục kiểm tra các khu vực khác nhau của não về tác động của chúng đối với sự gây hấn, hai khu vực trực tiếp điều chỉnh hoặc ảnh hưởng đến sự gây hấn đã được tìm thấy.

Amygdala đã được chứng minh là một khu vực gây ra sự xâm lược.

Kích thích amygdala dẫn đến hành vi gây hấn tăng cường, trong khi các tổn thương của khu vực này làm giảm đáng kể động lực cạnh tranh và xâm lược của một người.

Một khu vực khác, vùng dưới đồi, được cho là đóng vai trò điều tiết trong hành vi xâm lược.

Vùng dưới đồi đã được chứng minh là gây ra hành vi hung hăng khi được kích thích bằng điện nhưng quan trọng hơn là có các thụ thể giúp xác định mức độ gây hấn dựa trên sự tương tác của chúng với các chất dẫn truyền thần kinh serotonin và vasopressin.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Sự xâm lược ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th6 06, 2019

Những câu chuyện liên quan