Hệ thần kinh

Hệ thống thần kinh của động vật điều phối hoạt động của các cơ, theo dõi các cơ quan, cấu trúc và cũng dừng đầu vào từ các giác quan và bắt đầu hành động.

Hệ thần kinh của động vật có xương sống thường được chia thành hệ thần kinh trung ương (CNS) và hệ thần kinh ngoại biên (PNS).

CNS bao gồm não và tủy sống.

PNS bao gồm tất cả các dây thần kinh và tế bào thần kinh khác không nằm trong CNS.

Phần lớn những gì thường được gọi là dây thần kinh (thực sự là quá trình sợi trục của các tế bào thần kinh) được coi là PNS.

Hệ thống thần kinh ngoại biên được chia thành hệ thống thần kinh soma và hệ thống thần kinh tự trị.

Hệ thống thần kinh soma chịu trách nhiệm điều phối các chuyển động của cơ thể, và cũng để nhận các kích thích bên ngoài.

Đó là hệ thống điều chỉnh các hoạt động nằm dưới sự kiểm soát có ý thức.

Hệ thống thần kinh tự trị sau đó được phân chia thành bộ phận giao cảm, bộ phận giao cảm và bộ phận ruột.

Hệ thống thần kinh giao cảm phản ứng với nguy cơ hoặc căng thẳng sắp xảy ra, và chịu trách nhiệm cho việc tăng nhịp tim và huyết áp của một người, trong số những thay đổi sinh lý khác cùng với cảm giác phấn khích mà người ta cảm thấy do sự gia tăng của adrenaline trong hệ thống.

Mặt khác, hệ thống thần kinh giao cảm được thể hiện rõ khi một người đang nghỉ ngơi và cảm thấy thư giãn và chịu trách nhiệm cho những việc như co thắt đồng tử, làm chậm tim, giãn mạch máu và kích thích của hệ thống tiêu hóa và sinh dục.

Vai trò của hệ thần kinh ruột là quản lý mọi khía cạnh của tiêu hóa, từ thực quản đến dạ dày, ruột non và ruột kết.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Hệ thống thần kinh ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th5 06, 2019

Những câu chuyện liên quan