Giao tiếp

Giao tiếp là quá trình trao đổi thông tin thường thông qua một giao thức chung.

“Nghiên cứu truyền thông” là ngành học tập trung vào các hình thức, quy trình và ý nghĩa giao tiếp, bao gồm giao tiếp bằng lời nói, giữa cá nhân và tổ chức.

Con người giao tiếp để chia sẻ kiến ​​thức và kinh nghiệm, đưa ra hoặc nhận đơn đặt hàng hoặc hợp tác.

Các hình thức giao tiếp phổ biến của con người bao gồm ngôn ngữ ký hiệu, nói, viết, cử chỉ và phát sóng.

Giao tiếp có thể tương tác, hoạt động, cố ý hoặc vô ý; nó cũng có thể bằng lời nói hoặc không lời nói.

Truyền thông thay đổi đáng kể về hình thức và phong cách khi xem xét quy mô.

Giao tiếp nội bộ, bên trong bản thân là cá nhân trong khi giao tiếp giữa hai cá nhân là liên cá nhân.

Ở quy mô lớn hơn của truyền thông cả hệ thống truyền thông và phương tiện truyền thông thay đổi.

Giao tiếp nhóm nhỏ diễn ra trong các cài đặt từ ba đến 12 cá nhân tạo ra một nhóm tương tác khác với các nhóm lớn như giao tiếp tổ chức trong các cài đặt như công ty hoặc cộng đồng.

Ở quy mô lớn nhất, truyền thông đại chúng mô tả giao tiếp với số lượng lớn các cá nhân thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng.

Truyền thông cũng có một thành phần thời gian, là đồng bộ hoặc không đồng bộ.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Giao tiếp ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th6 10, 2019

Những câu chuyện liên quan