Gali

Gallium là một nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn có ký hiệu Ga và số nguyên tử 31.

Là một kim loại nghèo, kim loại bạc mềm, hiếm, gallium là một chất rắn giòn ở nhiệt độ thấp nhưng hóa lỏng hơi cao hơn nhiệt độ phòng và thực sự sẽ tan chảy trong tay.

Nó xảy ra với số lượng dấu vết trong quặng bauxite và kẽm.

Một ứng dụng quan trọng là trong hợp chất gallium arsenide, được sử dụng làm chất bán dẫn, đáng chú ý nhất là trong điốt phát sáng (LED).

Gallium nguyên tố không được tìm thấy trong tự nhiên, nhưng nó có thể dễ dàng thu được bằng cách nấu chảy.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Gallium ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th10 19, 2019

Những câu chuyện liên quan