Dự án di truyền

Dự án di truyền học, được đưa ra vào tháng 4 năm 2005, là một nghiên cứu nhân học di truyền kéo dài năm năm nhằm mục đích lập bản đồ các kiểu di cư lịch sử của con người bằng cách thu thập và phân tích các mẫu DNA từ hơn 100.000 người trên khắp năm châu lục.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Dự án di truyền học ” của Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu miễn phí GNU .
Th10 30, 2019

Những câu chuyện liên quan