Độc canh

Độc canh mô tả các hệ thống có độ đa dạng rất thấp.

Trong nông nghiệp, “độc canh” mô tả thực tiễn dựa vào một số lượng rất nhỏ các biến thể di truyền, hoặc các giống cây trồng thực phẩm cho nông nghiệp thương mại.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Độc canh ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th6 12, 2019

Những câu chuyện liên quan