Danh sách các giống chó

Chó đã được lai tạo có chọn lọc trong hàng ngàn năm, đôi khi bởi những con chó cận huyết từ cùng một dòng tổ tiên, đôi khi bằng cách trộn những con chó từ những dòng rất khác nhau.

Giống chó có thể được chia thành các loại khác nhau.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Danh sách các giống chó ” của Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th6 09, 2019

Những câu chuyện liên quan