Dải mobius

Dải Mobius là một bề mặt chỉ có một mặt và chỉ có một thành phần ranh giới.

Nó có tính chất toán học là không định hướng. Nó cũng là một bề mặt cai trị.

Nó được đồng phát hiện độc lập bởi các nhà toán học người Đức August Ferdinand Möbius và Johann Benedict Liệt kê vào năm 1858.

Một mô hình có thể dễ dàng được tạo ra bằng cách lấy một dải giấy và cho nó một nửa xoắn, sau đó hợp nhất các đầu của dải lại với nhau để tạo thành một dải duy nhất.

Trong không gian Euclide trên thực tế có hai loại dải Mobius tùy thuộc vào hướng xoắn nửa: theo chiều kim đồng hồ và ngược chiều kim đồng hồ.

Do đó, dải Mobius là chirus, có nghĩa là nó được “trao tay”.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Dải Mobius ” của Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th6 06, 2019

Những câu chuyện liên quan