Đá núi lửa

Đá núi lửa là một loại đá lửa có nguồn gốc núi lửa.

Đá núi lửa thường là hạt mịn hoặc aphanitic đến thủy tinh trong kết cấu.

Chúng thường chứa các mỏm đá và phenocstalls khác.

Hiện tượng là những tinh thể lớn hơn ma trận và có thể nhận dạng bằng mắt không có mắt.

Chúng được tạo ra trong quá trình kết tinh phân đoạn của magma trước khi đùn.

Xông hơi hình thoi là một ví dụ với các phenocstalls hình thoi lớn được nhúng trong một ma trận hạt rất mịn.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Đá núi lửa ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th10 19, 2019

Những câu chuyện liên quan