Công cụ bằng đá

Một công cụ bằng đá, theo nghĩa chung nhất, là bất kỳ công cụ làm bằng đá.

Mặc dù các nền văn hóa phụ thuộc vào công cụ đá tồn tại ngay cả ngày nay, hầu hết các công cụ bằng đá đều gắn liền với các xã hội thời tiền sử không còn tồn tại.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Công cụ đá ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th6 05, 2019

Những câu chuyện liên quan