Chú ý

Chú ý là quá trình nhận thức của việc tập trung chọn lọc vào một thứ trong khi bỏ qua những thứ khác.

Chú ý là một trong những chủ đề được nghiên cứu nhiều nhất trong tâm lý học và khoa học thần kinh nhận thức.

Trong số nhiều quá trình nhận thức liên quan đến tâm trí con người (ra quyết định, trí nhớ, cảm xúc, v.v.), sự chú ý được coi là cụ thể nhất vì nó gắn chặt với nhận thức.

Như vậy, nó là một cửa ngõ cho phần còn lại của nhận thức.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Chú ý ” của Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th6 06, 2019

Những câu chuyện liên quan