Chống oxy hóa

Chất chống oxy hóa là một hóa chất làm giảm tốc độ của các phản ứng oxy hóa đặc biệt trong một bối cảnh cụ thể, trong đó các phản ứng oxy hóa là các phản ứng hóa học liên quan đến việc chuyển electron từ một chất sang một tác nhân oxy hóa, điều này thường dẫn đến các hóa chất khác nhau với các hóa chất ban đầu.

Chất chống oxy hóa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hóa học hữu cơ và sinh học.

Tất cả các sinh vật sống duy trì môi trường khử bên trong các tế bào của chúng, tất cả các tế bào đều chứa các hệ thống chống oxy hóa phức tạp để ngăn chặn thiệt hại hóa học đối với các thành phần của tế bào bằng quá trình oxy hóa.

Những chất chống oxy hóa này bao gồm glutathione và axit ascorbic và là chất nền cho các enzyme như peroxidase và oxyoreductase.

Chất chống oxy hóa được sử dụng rộng rãi như là thành phần trong bổ sung chế độ ăn uống được sử dụng cho mục đích sức khỏe như ngăn ngừa ung thư và bệnh tim.

Các nghiên cứu đã đề xuất bổ sung chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe, nhưng một số thử nghiệm lâm sàng lớn không chứng minh được lợi ích nhất định đối với các công thức được thử nghiệm, và bổ sung quá mức thậm chí có thể gây hại.

Bổ sung chế độ ăn uống có ít chất chống oxy hóa cụ thể so với chế độ ăn rộng giàu chất phytonutrients, sẽ mang lại hàng ngàn chất chống oxy hóa polyphenol khác nhau có sẵn cho quá trình trao đổi chất.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Chống oxy hóa ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th5 05, 2019

Những câu chuyện liên quan