Chó tấn công

Chó tấn công con người đã trở nên phổ biến hơn vào cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21.

Có nhiều tranh luận về việc liệu các cuộc tấn công có thể đổ lỗi cho sự phổ biến của một số giống chó nhất định hay chúng chủ yếu là do các hành động hoặc sự không tương tác của chủ sở hữu chó.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Tấn công chó ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th5 06, 2019

Những câu chuyện liên quan