Chim

Chim là động vật có xương sống hai chân, máu nóng, có trứng, đặc trưng chủ yếu bởi lông, chân trước được sửa đổi như cánh và xương rỗng.

Những con chim có kích thước từ những con chim ruồi nhỏ bé đến đà điểu và Emu khổng lồ.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Bird ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th6 11, 2019

Những câu chuyện liên quan