Chăn nuôi

Chăn nuôi là động vật được thuần hóa cố ý nuôi trong môi trường nông nghiệp để sản xuất các sản phẩm như thực phẩm hoặc chất xơ, hoặc cho lao động của họ.

Chăn nuôi bao gồm lợn, gia súc, dê, hươu, cừu, yak và gia cầm.

Loại vật nuôi được nuôi khác nhau trên toàn thế giới và phụ thuộc vào các yếu tố như khí hậu, nhu cầu của người tiêu dùng, động vật bản địa, truyền thống địa phương và loại đất.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Chăn nuôi ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th6 16, 2019

Những câu chuyện liên quan