Cà chua

Cà chua là một loại cây lâu năm có thời gian tồn tại ngắn, được trồng làm cây hàng năm, thường cao tới 1-3 m, thân cây yếu ớt thường tranh giành các cây khác.

Có rất nhiều giống cà chua được trồng cho các mục đích khác nhau.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Cà chua ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th5 04, 2019

Những câu chuyện liên quan