Bướm đêm

Một con sâu bướm là một loài côn trùng có liên quan chặt chẽ với con bướm.

Bướm đêm, và đặc biệt hơn là sâu bướm của chúng, là một loại dịch hại nông nghiệp chính ở nhiều nơi trên thế giới.

Bướm đêm rõ ràng bị thu hút bởi ánh sáng, hay cụ thể hơn, được biết là khoanh tròn các vật thể sáng.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Moth ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th11 20, 2019

Những câu chuyện liên quan