Bò sữa

Bò sữa, thường là loài Bos taurus, là động vật được thuần hóa để sản xuất một lượng lớn sữa.

Bò sữa có thể được tìm thấy trong đàn tại các trang trại nơi người chăn nuôi bò sữa sở hữu, quản lý, chăm sóc và thu thập sữa từ chúng

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết trên Wikipedia ” Bò sữa “, đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th5 06, 2019

Những câu chuyện liên quan