Bồ câu

Chim bồ câu là 308 loài chim gần qua theo thứ tự Columbiaiformes.

Các thuật ngữ chim bồ câu và chim bồ câu được sử dụng thay thế cho nhau, mặc dù các loài nhỏ hơn có nhiều khả năng được gọi là bồ câu.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Dove ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th4 23, 2019

Những câu chuyện liên quan