Bán lẻ

Bán lẻ là bán hàng hóa và dịch vụ từ các cá nhân hoặc doanh nghiệp cho người dùng cuối.

Các nhà bán lẻ là một phần của một hệ thống tích hợp được gọi là chuỗi cung ứng.

Một nhà bán lẻ mua hàng hóa hoặc sản phẩm với số lượng lớn từ các nhà sản xuất trực tiếp hoặc thông qua bán buôn, sau đó bán số lượng nhỏ hơn cho người tiêu dùng để kiếm lợi nhuận.

Bán lẻ có thể được thực hiện tại các địa điểm cố định như cửa hàng hoặc chợ, cửa đến cửa hoặc giao hàng.

Bán lẻ bao gồm các dịch vụ trực thuộc, chẳng hạn như giao hàng.

Thuật ngữ “nhà bán lẻ” cũng được áp dụng khi nhà cung cấp dịch vụ phục vụ nhu cầu của một số lượng lớn cá nhân, chẳng hạn như đối với công chúng.

Các cửa hàng có thể ở trên đường phố dân cư, đường phố có ít hoặc không có nhà hoặc trong trung tâm mua sắm.

Phố mua sắm có thể chỉ dành cho người đi bộ.

Đôi khi một phố mua sắm có một phần hoặc toàn bộ mái nhà để bảo vệ khách hàng khỏi lượng mưa.

Bán lẻ trực tuyến, một loại hình thương mại điện tử được sử dụng cho các giao dịch giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng (B2C) và đặt hàng qua thư, là các hình thức bán lẻ không phải là cửa hàng.

Mua sắm thường đề cập đến hành động mua sản phẩm.

Đôi khi điều này được thực hiện để có được nhu yếu phẩm như thực phẩm và quần áo; đôi khi nó được thực hiện như một hoạt động giải trí.

Mua sắm giải trí thường liên quan đến mua sắm cửa sổ (chỉ nhìn, không mua) và duyệt và không phải lúc nào cũng dẫn đến mua hàng.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Bán lẻ ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th6 06, 2019

Những câu chuyện liên quan