Âm học

Âm học là nhánh của vật lý liên quan đến nghiên cứu âm thanh (sóng cơ học trong chất khí, chất lỏng và chất rắn).

Một nhà khoa học làm việc trong lĩnh vực âm học là một nhà âm học.

Ứng dụng của âm học trong công nghệ được gọi là kỹ thuật âm học.

Thường có nhiều sự chồng chéo và tương tác giữa lợi ích của các nhà âm học và kỹ sư âm thanh.

Âm học là khoa học liên quan đến việc sản xuất, kiểm soát, truyền tải, tiếp nhận và hiệu ứng của âm thanh.

Nguồn gốc của nó bắt đầu với việc nghiên cứu các rung động cơ học và bức xạ của các rung động này thông qua các sóng cơ học, và vẫn còn tiếp tục cho đến ngày nay.

Nghiên cứu đã được thực hiện để xem xét nhiều khía cạnh của các quá trình vật lý cơ bản liên quan đến sóng và âm thanh và vào các ứng dụng khả thi của các quá trình này trong cuộc sống hiện đại.

Nghiên cứu về sóng âm cũng dẫn đến các nguyên tắc vật lý có thể được áp dụng cho nghiên cứu tất cả các sóng.

Các ứng dụng của công nghệ âm thanh bao gồm âm nhạc và nghiên cứu các hiện tượng địa chất, khí quyển và dưới nước.

Tâm lý học, nghiên cứu về tác động vật lý của âm thanh trên các hệ thống sinh học, đã được quan tâm kể từ khi Pythagoras lần đầu tiên nghe thấy âm thanh của dây rung và búa đập vào đe vào thế kỷ thứ 6 trước Công nguyên, nhưng ứng dụng công nghệ siêu âm hiện đại mới chỉ cung cấp một số của những phát triển thú vị nhất trong y học.

Bản thân tai là một dụng cụ sinh học khác dành riêng để nhận các rung động sóng nhất định và diễn giải chúng là âm thanh.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Âm học ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th6 15, 2019

Những câu chuyện liên quan