Alan Turing

Alan Mathison Turing (23 tháng 6 năm 1912 – 7 tháng 6 năm 1954) là một nhà toán học, nhà logic học và nhà mật mã học người Anh.

Turing thường được coi là cha đẻ của khoa học máy tính hiện đại.

Turing cung cấp một sự chính thức hóa có ảnh hưởng của khái niệm thuật toán và tính toán với máy Turing, tạo ra phiên bản “Turing” được chấp nhận rộng rãi của luận án Church-Turing, cụ thể là bất kỳ mô hình điện toán thực tế nào cũng có khả năng tương đương hoặc là một tập hợp con của các khả năng của một máy Turing.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Alan Turing ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th10 20, 2019

Những câu chuyện liên quan