Biên tập viên

Deeper được tạo bởi một trong những thành viên của cộng đồng vào tháng 3 năm 2019, Deeper có tin tức từ hàng trăm tổ chức đóng góp trên toàn thế giới. Trang web được lưu trữ trên các máy chủ do Vultr.com cung cấp.

Cùng với những người đam mê tìm hiểu khoa học, mải mê lưu trữ lại tri thức về nhân loại và khám phá trí tuệ hàng ngày trong từng không gian, thời gian sẽ đem lại nguồn cảm hứng mới không chỉ riêng tại Việt Nam.

Những câu chuyện, tin tức mới nhất về Khoa Học sẽ được cập nhật hàng ngày trên Deeper.vn